Pakettiautojen vuokraushinnasto ja toimitusehdot

Vuokrauksen hinta on tuntiperusteinen.

Sisältää vakuutuksen ja vapaat kilometrit.

Viikonloppulisä (la-su) ja pyhäpäivälisä 15 € / vuokraus.

Polttoaine (diesel) ei sisälly hintaan.

TANKKAUSOHJE:
Pakettiauto: Diesel 1,5 litraa / ajettu 10 km.

Vakuutukset sisältyvät hintaan 1400 € omavastuulla.

20 € lisämaksulla omavastuu on 300 €.

Hinnat ovat esimerkkejä ja sisältävät ALV:n 24% sekä vakuutuksen.

Pakettiauton vuokraus:

10€ / 1h

20€ / 2h

30€ / 3h

40€ / 4h

50€ / 5h

60€ / 6h

70€ / 7-8h

80€ / 9-12h

Hintaan sisältyy alv 24%, vapaat kilometrit ja vakuutus, jonka omavastuu on 1 400€ tai 20€ lisämaksulla 300€. Sovittu lisäaika käsitellään aina uutena vuokrauksena, myös omavastuun alentamisen osalta. Polttoaine (diesel) ei sisälly hintaan.

Muuttolaatikot: 10 snt/vrk, sis. alv. 24 %
Muuttolaatikot vuokrataan 10, 20 tai 30 kpl erissä. Minimivuokra-aika 10 vrk.

Toimitus- ja lisäpalvelumaksut:

- Myöhästymismaksu on 90€ +15€ / alkava tunti mikäli Asiakas on myöhässä, eikä lisäajasta ole sovittu
- Polttoaineveloitus, vain etukäteen sovittuna, 0,40€ / km. Polttoaineen minimiveloitus on 5€
- Tankkaamatta palautetun auton tankkaus: 50 € +0,40 € / ajettu km
- Omista astioista tankkaaminen 180 €
- Avaimen palautus ohjeiden vastaisesti: 100 €
- Liikasuorituksen palauttaminen 10,00 €
- Viitteettömän tai virheellisen maksusuorituksen selvittäminen 10,00 €
- Eräpäivän muuttaminen / maksusuunnitelma: 5,00 €
- Siivous alkaen: 50 €
- Ajoneuvon luvaton luovuttaminen kolmannen osapuolen käyttöön: 250 €
- Petokseen liittyvien asioiden selvittely: 100 €/h
- Sopimusrikkomusmaksu: 175 €
- Valojen päälle jättäminen: 80 €
- Uuden avaimen teettäminen: 295 €
- Löytötavaran käsittely ja säilytys (maks. 14 vrk): 20 €

Maksutavat:

Käteinen – Pankkikortti – Visa Debit/Credit/Electron – MasterCard – Eurocard - Mash.

Vakuutuksen omavastuun alentaminen.

Vakuutuksen omavastuu on 1400€. Maksamalla 20€ omavastuu on vain 300€.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Vuokrausehdot:

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, PakuKympillä Oy (PakuKympillä.fi), Siltakatu 11, 02770 Espoo, Y-tunnus: 1007364-1 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä. Tämän lisäksi noudatetaan Suomen Autovuokraamojen Liiton yleisiä vuokrausehtoja.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

Ajoneuvot vuokrataan lyhytaikaiseen kuljetustarpeeseen Uudenmaan alueelle. Uudenmaan ulkopuolelle vain erillisellä luvalla. Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle sovitun mukaisesti. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, eikä ylityksestä ole sovittu, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 90€ myöhästymismaksun +15€ / alkava tunti. Ohjeistuksesta poikkeavasta auton palautuksesta Vuokraamolla on oikeus veloittaa 100€:n sopimusrikkomusmaksu. Auton avaimet on aina palautettava PakuKympillä avainautomaattiin PIN-koodia käyttäen, ellei muusta ole sovittu.

Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon- tai ajoneuvon avaimet sovitulle paikalleen vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa asiasta poliisille.

Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla on edellisten vuokrausten maksuja maksamatta, tai asiakaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia. Mikäli asiakkaalla on PakuKympillä Oy:lle avoimia laskuja, voidaan maksusuoritukset kohdistaa avoimiin laskuihin.

Varauksen ehtona asiakkaalla on oltava sähköpostiosoite. Mahdolliset lisälaskut (lisäaika, myöhästymismaksu jne.) lähetetään aina sähköpostitse. Mikäli Asiakkaalla ei ole sähköpostiosoitetta voidaan lasku lähettää kirjeitse. Vuokraamo veloittaa muista kuin lisäaikalaskuista, sekä paperilaskusta, 5€:n toimistokulun.

3. Vuokra-aika

Auto on asiakkaan käytettävissä milloin tahansa sovittuna vuokra-aikana ja vuokra-aika päättyy etukäteen sovittuna päättymisajankohtana. Sekä auto, että avaimet, on oltava palautettuna vuokrausajan päättyessä. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu vuokratun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä. Sovittu lisäaika 15€/ alkava tunti käsitellään aina uutena vuokrauksena, myös omavastuun alentamisen osalta. Vuokra-ajan pidennys kesken vuokrauksen edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Vuokra-ajan pidennys ei aina ole mahdollinen.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

4. Ajoneuvojen seuranta

Ajoneuvot on liitetty Pakukympillä -seurantajärjestelmään ja ajoneuvoihin on kytketty ajoneuvoseurantalaite.

5. Ajoneuvon käyttö

Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

Tankkaa auto ennen palautusta vuokrausehtojen mukaisesti. Pakettiautojen polttoaine on diesel.

Nopeusrajoitus on liikenneväylälle asetettu ajoneuvon suurin sallittu nopeus.

Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa.  Ilman vuokralleantajan lupaa ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.
Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, vetoautona, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on lukittava. Autolla ei saa ajaa Uudemaan ulkopuolelle ilman lupaa.
Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei Asiakas noudata näitä kieltoja, on Vuokraamolla oikeus vaatia 200€:n sopimusrikkomusmaksu.

Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

Mikäli autossa ilmenee teknisiä ongelmia, on ajo keskeytettävä välittömästi ja ilmoitettava vuokraamolle viipymättä.

Kaikissa autoissamme ei ole sivultalastaus mahdollisuutta.

6. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Ajoneuvot vuokrataan lyhytaikaiseen kuljetustarpeeseen Uudenmaan alueelle.

7. Asiakkaan korvausvastuu

Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa.
Asiakas on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan. Korvausvastuun yläraja on 1 400€ vahinkoa kohden. Korvausvastuun alentaminen 300€ vahinkoa kohden on mahdollista erillisellä maksulla 20€.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle täysimääräisinä ilman omavastuun rajoitusta mikäli vahingot ovat aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: Ylikuormaus, autossa tupakointi, avainten katoaminen, väärän polttoaineen täyttäminen, ajaminen auton koko huomioon ottaminen liian ahtaissa tiloissa tai ajaminen liian matalaan. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä tai muusta tahallisuudesta.

Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen auton korjauskustannusten mukaan korvausvastuun ylärajaan asti, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vaurion.

Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

Vuokraamo ei vastaa asiakkaan kuljettamista henkilökohtaisista tavaroista.

Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Maksamattomista maksuista sekä vahingoista Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50€:n käsittelymaksun. Vuokraamolla on oikeus antaa Asiakkaan tiedot poliisille tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50€:n käsittelymaksun.

Mahdollisesta poliisi-ilmoituksesta Vuokraamolla on oikeus periä 150€:n käsittelymaksu.

Asiakas on velvollinen siivoamaan tai korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Asiakas sitoutuu pyyhkimään tahrat, keräämään irtoroskat ja ravistelemaan matot, kun hän palauttaa ajoneuvon. Laiminlyönneistä aiheutuneesta siivouksesta vuokraamo veloittaa asiakkaalta siivouskulut voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä mainitulla kielletyllä tavalla, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

8. Auton tankkaus

Asiakas tankkaa ajoneuvon itse tankkausohjeiden mukaisesti. Ajoneuvo on tankattava lähimmällä mahdollisella huoltoasemalla ja tankkauksesta on pyydettäessä esitettävä kuitti. Autojen polttoainekulutus on ajotavasta riippuen n. 10-15 litraa /100 km. Mikäli tankkaustositetta ei pyydettäessä esitetä, on Vuokraamolla oikeus veloittaa 50€:n tankkauskulu sekä 0,40 €/ajettu km. Omista astioista tankkaaminen on ehdottomasti kielletty. Omista astioista tankkaaminen veloitetaan hinnaston mukaisesti. Vuokraamo ei vastaa asiakkaan liikatankkauksesta.

9. Vahinkotapaukset

Vahinko- ja varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Vuokraamon henkilökuntaan.

Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin.

Mikäli Asiakas ei ilmoita Vuokraamolle sattuneesta vahingosta, on asiakas velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.

10. Maksaminen

Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat kaikkien kotimaisten pankkien verkkomaksupainikkeet: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken ja S-Pankki.

Vuokraamolla on oikeus vaatia asiakkaalta vakuusmaksua ennen ajoneuvon luovutusta, jonka perusteella Vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut.

11. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot

Varaukset tehdään internetissä (www.pakukympilla.fi). Asiakas saa tehdystä varauksesta sähköpostivahvistuksen. Auton nouto-ohjeet lähetetään ennen vuokrausta asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin.

Mikäli asiakas peruu verkkomaksulla maksetun varauksen varausehtojen mukaisesti (viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkamista), saa asiakas maksua vastaavan summan hyvityksenä seuraavassa varauksessa. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, käyttämätöntä varausta ei hyvitetä.

Peruutukset tulee tehdä soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 010 309 3090 tai sähköpostitse info@pakukympilla.fi.

Pakukympillä tietosuojaseloste
Kameravalvonnan rekisteriseloste