Tietosuojaseloste

Tässä PakuKympillä Oy:n tietosuojaselosteessa selostetaan, miten PakuKympillä Oy käsittelee henkilötietoja, mitä henkilötietoja se kerää, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään ja mille tahoille henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös velvoitteista, joita PakuKympillä Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä. PakuKympillä Oy noudattaa toiminnassaan Tietosuojalakia (5.12.2018/1050), Euroopan parlamentin ja neuvoston yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja muuta velvoittavaa lainsäädäntöä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja ovat näin ollen tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella. Vuokrattavat ajoneuvot on liitetty PakuKympillä –ajonseurantajärjestelmään ja ajoneuvoihin on kytketty ajoneuvon seurantalaite. Laitteella kerätään tietoa ajoneuvon liikkeistä ja sijainnista. Henkilötietojen lisäksi PakuKympillä Oy voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan PakuKympillä Oy:n verkkosivujen käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. 

Henkilötietorekisterin nimi 

Henkilötietorekisterin nimi on PakuKympillä Oy:n asiakasrekisteri. 

Mitä henkilötietoja ja mistä lähteistä keräämme ja keräämisen perusteet 

PakuKympillä Oy kerää Asiakkaiden henkilötieto ja asiakassuhteen hoitoa, palvelun toteuttamista, asiakastapahtuminenvarmentamista ja valvomista, analysointia, tilastointia ja vastaavia käyttötarkoituksia varten. Lisäksi PakuKympillä Oy pyrkii tunnistamaan ja estämään epäillyt petokset, henkilötietovarkaudet ja muut rikokset ja näin suojaamaan oikeita asianomaisia henkilöitä sekä tunnistamaan palvelun väärinkäytöksiä ja ongelmakohtia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kertyneenhistoriatiedon  avulla. Henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen perustuu PakuKympillä Oy:n ja rekisteröidyn Asiakkaan asiakassuhteeseen. PakuKympillä Oy kerää ja tallentaa vain asiakassuhteen hoitoon liittyviä tarpeellisia henkilötietoja. Rekisteriä pidetään ajan tasalla rekisteröityjen ilmoitustenpohjalta. Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu avainautomaatti-,ajonseuranta- ja varausjärjestelmien osalta. PakuKympillä Oy kerää tietoja, jotka käyttäjä antaakäyttäessään yhtiön palveluita. PakuKympillä Oy tarjoaa palveluita seuraavilla verkkosivustoilla; www.pakukympilla.fi ja www.varaapakukympilla.fi. 

Tallennettavat tiedot ovat:

- Etu- ja sukunimi (Asiakkaan yksilöimistä varten) 
- Osoite (Tarvittaessa laskutusta ja Asiakkaan käyttämiä palveluita varten) 
- Henkilötunnus (Asiakkaan yksilöimistä, tunnistamista, mahdollista luottotietojen tarkastamista ja laskujen perintää varten) 
- Sähköpostiosoite (Laskutusta, palveluiden käyttämistä ja tiedottamista varten)
- Asiakkaan varauksen tiedot (Asiakkaan käyttämiä palveluita varten) 
- Asiakkaan vuokraaman ajoneuvon tiedot (Asiakkaan käyttämiäpalveluita varten)
- Puhelinnumero (Yhteydenpitoa ja Asiakkaan käyttämiäpalveluita varten) 
PakuKympillä Oy kerää automaattisesti tietoja verkkopalveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista. Tarpeen vaatiessa PakuKympillä Oy voi kerätä ja/tai päivittää käyttäjää koskevia tietoja myös kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai yksityisistä rekisteripalveluista peräisin olevilla tiedoilla.

Varauslomakkeet 
Varauslomakkeilla kerättyä tietoa säilytetään asiakaspalvelua varten, mutta tietoa ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Analytiikka 

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. 
Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivujamme. 

Mitä evästeet ovat? 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen. Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa. Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org. 

Sivustomme käyttämät evästeet 

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta. Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlenyksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä löydät Googlelta. Evästeiden hallinta ja poisto Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista. Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-,Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat osoitteesta www.aboutcookies.org. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta. 

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietorekisterin tiedot ovat PakuKympillä Oy:n sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta asiakastapahtuman ulkopuoliselle taholle ilman Asiakkaalta erikseen pyydettyä lupaa. PakuKympillä Oy:n vuokraustoiminnanasiakastapahtuman henkilötietojen käsittely on ulkoistettu avainautomaatti-, ajonseuranta- ja varausjärjestelmien osalta koskien siis myös sisäistä tietoa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten tai muiden tahojen esittämien oikeutettujen vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla syyllä, taikka palveluiden ehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, sulautumisen, liiketoiminnan tai sen osan ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan transaktion yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.  

Henkilötietojen suojaaminen 

PakuKympillä Oy suojaa ja ylläpitää henkilötietorekisteriä asianmukaisesti noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja muuta velvoittavaa lainsäädäntöä.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada tietoa 

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu PakuKympillä Oy:n henkilötietorekisteriin. Rekisteröidyn pyynnöstä PakuKympillä Oy antaa viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa tiedontoimenpiteistä, joihin pyynnön johdosta on ryhdytty. Rekisteröidylle annetaan tarvittaessa tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, kuten oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaisille. 

Oikeus saada pääsy tietoon 

Oikeus saada kopio tiedoista maksutta Jos pyyntö esitetään sähköisessä muodossa, PakuKympillä Oy antaa tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. 

Oikeus tiedon oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjausta virheellisten tietojen osalta. Vastaus pyyntöön annetaan yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Oikeus saada tiedot poistetuksi Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi, mikäli tietoja ei enää tarvita käsittelyn tarkoitusta varten, rekisteröity peruu suostumuksensa käsittelyyn, vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelylle ole enää lainmukaista perustetta. 

Oikeus rajoittaa käsittelyä 

Oikeus tiedon siirrettävyyteen Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiseen rekisteriin. 

Oikeus vastustaa käsittelyä 

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuoja-asetuksenvastaisesti. Ohjeet yhteydenottoon löytyvät tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta www.tietosuoja.fi 
PakuKympillä Oy antaa myös mielellään lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista.  

Tietojen säilyttäminen 

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään kuusi (6) vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai yksittäisen liiketoimen suorittamisesta. Tietoja säilytetään kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti ja eräissä tapauksissa ylläpidollisista ja tietoturvaan liittyvistä  syistä. Ulkoistettujen avainautomaatti-, ajonseuranta- ja varausjärjestelmien osalta tietoja säilytetään kaksi (2) vuotta tai laissa vaadittu pidempi aika. Mikäli tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateenlaatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai kiistämiseksi voidaan tietoja säilyttää tarpeellinen aika.

Muutokset tietosuojaselosteeseen 

PakuKympillä Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutostenhavaitsemiseksi. 

Rekisterinpitäjä 
Rekisterinpitäjä on PakuKympillä Oy (Y-tunnus 1007364–1) 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot henkilötietoasioissa ovat; 
PakuKympillä Oy 
Siltakatu 11, 02770 Espoo 
info@pakukympilla.fi 
010 309 3090 

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteyshenkilöhenkilötietoasioissa 

Hannu Tiila, sähköposti hannu.tiila@pakukympilla.fi, puhelin 010 309 3090 

Rekisteritietojen tarkistuspyynnön voi lähettää osoitteeseen 

PakuKympillä Oy, Siltakatu 11, 02770 Espoo